Sao Thiên Tướng – Hương trời sắc nước mệnh ai Tướng Hồng

Sao Thiên Tướng - Hương trời sắc nước mệnh ai Tướng Hồng

LUẬN VỀ SAO THIÊN TƯỚNG:
Thiên Trưởng thuộc ngũ hành thuộc âm thủy , là sao thuộc chòm Nam đầu tinh, hóa khí là Ấn, người xưa quan niệm như một vị quan trông coi về ấn tín trong khi Thiên Cơ được coi làm mưu thần. Thiên Tướng và Thiên Cơ đều mang chung một khuyết điểm là thiếu khả năng lãnh đạo, nhưng lại khá giỏi trên phương diện phò tá. Về mặt căn bản Thiên Tướng khác Thiên Cơ ở chỗ: Thiên Tướng có cái tài về hành chính Còn Thiên Cơ lại thiên về tham mưu.
Thiên Tướng đắc thời làm to hay ở địa vị phó hay thứ. Tính tình Thiên Tướng cẩn trọng, ăn nói cẩn thận, làm việc chậm và kỹ, đối với người có thủy có chung, chịu đựng, gánh vác, thông minh và ưa giúp đỡ. Thiên Tướng ở địa vị lãnh tụ thường thất bại.
Thiên Tướng đứng cùng sao xấu biến ra xấu, đứng cùng sao tốt biến ra tốt. Luận về sao Thiên Tướng luôn luôn phải kết hợp với những sao khác, không thể tách riêng biệt ra để mà nói lên nhân cách của sao này. Ví dụ Thiên Tướng đi với Hóa Lộc hoặc Hóa Lộc xung chiếu là người rất quyến rũ đối với đàn bà con gái.
Thiên Tướng đi với Hoa Cái, Đào Hoa là người đàn bà đẹp nhưng lẳng lơ. Thiên Tướng đi với Hồng Loan thì là người đàn bà đẹp mà đoan chính lấy chồng giàu sang. Thiên Tướng đứng cùng Liêm Trinh gặp Phụ Bật là thầy thuốc giỏi. Thiên Tướng đi với Khoa Hình Quyền ở cung Ngọ lẫy lừng về nghiệp võ.
Thiên Tướng giữ ấn tín dĩ nhiên chủ về quyền lực, quyền lực lớn nhỏ tùy thuộc các sao phụ tá nhiều hay ít. Quyền lực về mặt nào còn phải xem nó kếp hợp với sao nào. Xin nhắc lại, quyền lực của Thiên Tướng chỉ là thứ quyền lực tương đương chứ không phải quyền lực lãnh đạo.
*Cùng với Tử Vi tại Thìn Tuất.
*Với Liêm Trinh ở Tý Ngọ.
*Với Vũ Khúc ở Dần Thân.
*Một mình ở Sửu, Mùi, Tị, Hợi, Mão, Dậu.
Về Tử Vi Thiên Tướng, xin xem đoạn luận sao Tử Vi. Về Thiên Tướng Liêm Trinh xin xem đoạn luận sao Liêm Trinh. Về sao Thiên Tướng Vũ Khúc xin xem đoạn luận sao Vũ Khúc. Còn Thiên Tướng độc tọa Sửu Mùi. Đóng tại cung Sửu hay cung Mùi thì cung Phối cũng là Liêm Tham hoặc tại Tị hoặc tại Hợi. Đóng Sửu gặp Tử Vi Phá Quân xung chiếu từ cung Mùi, đóng cung Mùi gặp Từ Phá xung chiếu từ cung Sửu.
Thiên Tướng bản chất là con người phấn đấu, cái sức xung phá của Tử Phá kể là mạnh, khiến chí tiến thủ của Thiên Tướng tăng cao. Nếu như được sự phụ trợ của Tả Hữu Quyền Lộc mới thành công, được sự phù trợ của Xương Khúc thành ra tài hoa vào lĩnh vực văn nghệ hợp cách. Thiên Tướng Sửu Mùi không Tả Hữu, không Quyền Lộc, không Xương Khúc ắt là vất vả.
Thiên Tướng Sửu Mùi đường vợ con phiền não. Số nữ cung mệnh có Thiên Tướng đóng cung Sửu Hoặc cung mùi thì tự lo lấy thân không có được nhờ chồng. Thiên Tướng ở Tị với Hợi đứng một mình, cung xung chiếu là Vũ Khúc Phá Quân, nếu gặp các phụ tinh đẹp đẽ thì tay trắng dựng nên cơ đồ.
Thiên Tướng khi ở Tị Hợi tất cung phu Thê là Tử Tham Mão hay Dậu, nếu lấy vợ hay chồng hơn tuổi thì vợ mới đảm đang quán xuyến, chồng mới lo toàn. Trường hợp vợ hay chồng trẻ hơn thì nuôi chồng hay khổ vì vợ. Nhất là Tử Tham ấy lại cặp với Đào Hoa, Mộc Đức, Thiên riêu, Thiên Hình.
Thiên Tướng ở Tị, Hợi làm việc giỏi, quản lý tiền bạc vững chắc, ham hưởng thụ, không phải con người có lý tưởng. Có câu phú: “Tị Hợi Tướng Binh Ấn nhập ư Bính Nhâm nhân, quyền hành chấn động, vận hữu Lộc Quyền hao diệu tài sản vượng tăng”. Nghĩa là: Thiên Tướng thủ Mệnh tại Tị Hợi mà người tuổi Bính Nhâm có Phục Binh, Quốc Ấn thì có quyền hành gặp vận Quyền Lộc, song Hao, hay Phá Quân đắc địa tất hoạch phát tiền tài). Qua câu phú trên cho thấy Thiên Tướng còn hợp với Quốc Ấn Phục Binh và Tướng Quân nữa.
Thiên Tưởng độc thủ Mão hay Dậu, Tại Mão gặp Liêm Phá từ cung xung chiếu, Mão không phải đất miếu mà là đất hãm. Thiên Tướng cư Mão ý chí phấn đấu bền bỉ, nhưng thiếu tự tin, quá lo xa thành ra bảo thủ cầu an nên không tiến bộ, thường ít dám đương đầu với khó khăn, khi gặp hiểm nguy không phải là tay quyền biến.
Thiên Tưởng cư Dậu cũng thế, nếu như các vận đi tốt đẹp còn khả thi, ngược bằng vận trình xấu rất phiền, cuộc đời vướng víu như kẻ mắc vào lưới. Thiên Tưởng Mão Dậu thì cung Thê Tham Vũ ở Sửu hay Mùi. Cung này có nhiều phụ tinh tốt thì vợ tháo vát đảm đang, thao lược, nếu như cung Thê cũng lại có cả Hòa Tinh, Linh Tinh hoặc Hóa Quyền thì bà vợ nắm quyền hành tuyệt đối. Cung Thê hội hợp luôn cả những dâm tinh hay Đào hoa tinh thì chính cống là Võ đại Lang vậy (Trong Thủy Hử truyện Võ đại Lang bị vợ là Phan Kim Liên quanh năm suốt tháng đi với trai).
Người đời sau qua kinh nghiệm đưa ra một cách cục kể là hấp dẫn và đúng về Thiên Tướng đóng tại cung Mão như sau: “Tướng lâm chấn địa, Đào Hồng Tả Hữu Quyền Xương, diện hoa vũ bá vận phùng Phá Đà Kinh Kiếp Lã Bố do dâm mãn kiếp” (nghĩa là: Mệnh an tại Mão có Thiên Tướng thủ hội Đào Hồng Tả Hữu Hóa Quyền Văn Xương mặt đẹp như ngọc, Võ nghệ hơn người gặp vận Phá Đà Kình Kiếp như Lã Bố vì mê Điêu Thuyền mà phá hỏng đời mình).
Thiên Tướng rất hiểm nguy, nếu như gặp Triệt án ngữ tại cung Mệnh mà có Thiên Tướng tọa thủ.
Thiên Tướng Tuần Triệt trước miền.
Khi lâm trận địa đầu liền phân thây..
Thiên Tướng ngộ Triệt dễ là số bất đắc kỳ tử, tuy nhiên phải phối hợp thêm với các hung sát tinh khác mới rõ rệt. Thiên Tướng hoàn toàn không chịu Hỏa Tinh, Linh Tinh. Người có Thiên Tướng thủ Mệnh hội Hỏa Linh dễ bị tai nạn gây thương tích.
Luận về Thiên Tướng, sách Đẩu Số Toàn Thư đưa ra hai câu đáng chú ý:
a) “Thiên Tướng, Tham Liêm Vũ Phá Dương Đà sát tấu, sảo nghệ an thân”. (Thiên Tướng gặp Tham Lang, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân và các sát tinh Kình Đà tấu hội, thì giỏi tay nghề, tạo dựng cuộc đời an định).
b)”Phùng Phủ khán Tướng” (Có Thiên Phủ phải tìm Thiên Tướng, không thấy nói “Phùng Tướng khán Phủ”)
Câu a) đã xong vì quá rõ ràng. Dưới đây chỉ bàn về câu b thôi. Gặp Phủ phải tìm Thiên Tướng ý chỉ rằng nếu Thiên Tướng hay đẹp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự xấu tốt của Thiên Phủ, Thiên Phủ thật ra không cần các sao đi theo thế tam hợp bằng sao Thiên Tướng như đã nói ngay từ đầu. Vậy thì ta cũng có thể nói: “Phùng Tướng khán Phủ”.
Phủ bao giờ cũng đi với Tướng, đương nhiên theo cung cách an sao thì hễ đã có Tướng phải có Phủ đứng theo thể triều củng, hoặc tam hợp mà gặp nhau để ảnh hưởng lẫn nhau.
Nếu Thiên Tướng được hội hợp Thiên Phủ đứng với Hóa thì Thiên Tướng đắc lực hơn. Nhược bằng Thiên Phủ đã không có Lộc đứng bên mà lại đi cùng các sát tinh thì Thiên Tướng cũng vì thế mà kém hẳn. Tại sao? Vì Thiên Phủ đứng với sát tinh có nghĩa là kho rỗng, kho lộ tất nhiên phải gây phiền cho Thiên Tướng.
Về sao Thiên Tướng sách Tử Vi Đẩu Số còn đưa ra hai cách cuộc khác là: “Hình Kị hiệp Ấn” và “Tài Ấm hiệp Ấn”. Như đã biết, Thiên Tướng hóa khí là Ấn, và sao Thiên Lương là Ấm. Thiên Tướng đứng đầu, cung trước mặt phải là Thiên Lương, cung sau phải là Cự Môn.
Nếu như Cự Môn đi kèm Hóa Lộc thì mới là “Tài Ấm hiệp Ấn” chủ về phú quí. Trường hợp Thiên Tướng đóng Mão hay Dậu, Hóa Lộc đứng cùng Thiên Lương ở đằng trước thì không thể kể như Tài Ấm hiệp.
Nếu Cự Môn đi kèm Hóa Kị thì lại biến ra Hình Kị hiệp Ấn cuộc đời sẽ phiền toái lận đận. Tại sao Thiên Lương biến thành Hình? Đầu số Toàn Thư ghi rằng: “Thiên Lương là hình hiến chị tinh”. Cứ thấy Kị đằng sau lập tức Thiên Lương chuyển ra Hình.
Trường hợp Thiên Tướng đằng trước Kình Dương, đằng sau Đà La cũng kể là Hình Kị hiệp Ấn, vì hóa khí của Kình Dương là Hình, hóa khí Đà La là Kị.
Trường hợp Thiên Tướng với Vũ Khúc Có Hóa Kị, hoặc đứng với Liêm Trinh có Hóa Kị, đằng trước Kình Dương phía sau Đà La thì lại thêm ra một cách cục khác gọi bằng “Kình Đà hiệp Kị” cách cục này còn ác liệt nữa, dễ vướng vào quan tụng, tai nạn, thăng trầm dữ dội. Kình Đà hiệp Kị nên yên phận thủ thường không nên đua chen mới yên ổn.
Bàn sang câu: “Thiên Tướng chi tinh Nữ mệnh tiền. tất đương tử quí cập phu hiền” (Thiên Tướng vào số Nữ chồng hiền, con thành đạt), cách này cần hội tụ Khoa Quyền Lộc thì mới được phu hiền tử quí. Bởi vậy Liêm Tương thủ Mệnh ở Tý mà người nữ tuổi Kỷ, hoặc Liêm Tướng tại Ngọ mà tuổi Giáp mới thật là hợp cách..
Câu phú: “Nữ mệnh Thiên Tướng Hữu Bật phúc lai lâm” ý chỉ sao phò tá Hữu Bật rất tốt với số Nữ Thiên Tướng thủ Mệnh nhưng hai sao ấy phải ở cùng một cung nếu chiếu theo tam hợp thì giảm đi. Tuy nhiên có một điểm xấu cho cách này là: Chồng thường có thiếp hầu, do đó ở vào hiện đại cách Thiên Tướng Hữu Bật không còn có thể gọi là phúc lai lâm nữa. Ngày xưa ông chồng có thiếp hầu là chuyện thường, bây giờ là chuyện rắc rối.
Nữ mệnh Thiên Tướng không nên có Văn Xương, Văn khúc, vì gặp Xương Khúc người đàn bà thông tuệ mà thân phận mỏng, không thọ, dễ làm thiếp. “Thiên Tướng Xương Khúc nữ đa thị thiếp” “Nữ Thiên Tướng thủ mệnh, ngộ Xương Khúc xung phá, thiên phòng thị thiếp chi lưu”.
Xin xem thảo thêm những câu phú về sao Thiên Tướng:
*Thiên Tướng tối hỉ cư Thê vị. (Nam mạng có Thiên Tướng đóng cung Thê tất gặp người vợ đảm đang, thao lược quán xuyên).
*Tướng ngộ Cái đào Khúc Mộc thuần tước dâm phong, hạn ngộ Cơ Riêu vô phu nan tự giải cố miên. (Số Nữ Thiên Tướng gặp Hoa Cái, Đào Hoa, Mộc Dục, Văn Khúc thì nhan sắc xinh đẹp nhưng dâm đãng, vận gặp Thiên Cơ Thiên Riêu đêm nằm thao thức tơ tưởng chuyêện gái trai như con chim chìa vôi đến ngày động đực).
*Tướng Liêm tại Ngọ, Khoa Hình Quyền củng, Hàn Tín đạt cao võ thượng chi công. (Mệnh lập tại Ngọ có Liêm Trinh, Thiên Tướng thủ hội Khoa Hình Quyền như Hàn Tín xưa đăng đàn bái tướng lập Võ Công oanh liệt).
*Tý Ngọ Tướng Liêm phùng Phụ Bật thái y đắc thế. (Mệnh đóng tại cung Tý hay cung Ngọ có Liêm Trinh, Thiên Tướng tọa thủ được Tả Hữu thì làm thầy thuốc giỏi).
*Thiên Tướng Tử Vi Thân phùng Phá, kiêm ngộ Vượng Tuần đa mưu yếm trá. (Thiên Tướng Tử Vi thủ Mệnh, thân Phá Quân mà gặp Tuần Không, Đế Vượng là con người lắm mưu lắm thủ đoạn và gian hùng).
*Thiên Tướng Tử Vi Tuất Thìn khởi năng đạt Công danh chi chí. (Thìn Tuất an Mệnh Tử Vi Thiên Tướng thủ, không gặp thêm cát tinh thì khổ nên danh phận với đời).
*Ấn mang liệt vị phong hầu
Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung.
(Cung Mệnh có Thiên Tướng Phong Cáo thì công danh địa vị cao).
*Thiên Tướng Không Kiếp cư quan
Công danh chẳng được tân toan nhiều bề.
(Thiên Tướng gặp Không Kiếp ở Quan Lộc công danh chịu lắm khó khăn, cay đắng thăng trầm gian nan).
*Thiên Tướng ngộ Lộc xung trung tọa
Cửa mận đào có gã tài nhân.
(Mệnh Thiên Tướng gặp Hóa Lộc chiếu hay Hóa Lộc đứng cùng thì dễ quyến rũ đàn bà con gái, cũng thường là số đa thê).
*Tướng miếu hoặc hãm gặp ngay
Tuần Triệt án ngữ thân nay khó toàn
Hoặc bị súng đạn đao gươm
Hoặc lâm tai nạn thương đó mà.
*Cung Quan Tướng đóng xem qua
Hễ bị Tuần Triệt khó mà rạng danh.
*Tướng Hồng Số gái yên vui
Chồng sang kết nguyên phúc thôi dồi dào
Nếu gặp Khúc Cái Mộc Đào
Vẫn là phúc trong tính âu đa tình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *