Sao Tham Lang – Tham Lang Nhập Miếu Thọ Nguyên Thần

Sao Tham Lang - Tham Lang Nhập Miếu Thọ Nguyên Thần

LUẬN VỀ SAO THAM LANG:
Tham Lang là sao có ngũ hành thuộc dương mộc đới thủy, thuộc hệ bắc đầu. Chủ về họa phúc và hóa khí là đào hoa. Đẩu Số toàn thư gọi Tham Lang là “bắc đẩu giải ách chi thần”.
Khi đến phần bình giải thì Tham Lang lại thành khuôn mặt của con người tửu sắc phiêu đãng. Con người như thế làm sao có thể là giải ách chi thần được? Đời sau tìm tòi mới hay rằng giải ách chi thần đây có nghĩa là khả năng đa diện tài hoa khả dĩ làm êm thấm mọi chuyện, nói khác đi là có tài thu xếp, hòa giải, ngoại giao.
Ngoài ra Tham Lang nếu gặp được những cát tinh khác là số trường thọ, lại ưa học tu luyện thần tiên thì đây cũng kể là mặt khác của giải ách chi thần. Nếu Tham Lang hội với Hỏa Linh, Linh Tinh đóng ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hoặc đứng cùng Kình Dương ở Ngọ thì lại chủ về quyền thế, dựa vào quyền thế mà phú quí, khi đã có quyền thế tất giải quyết được nhiều sự việc đáng kể như một giải ách chi thần vậy.
Tham Lang đắc địa nơi mộ cung Thìn tuất Sửu Mùi. Ở vương địa Tí Ngọ Mão Dậu không hay bằng mộ địa. Có giả thuyết khác cho rằng Tham Lang vốn hóa khí đào hoa, mà Tý Ngọ Mão Dậu lại là đất của Đào Hoa thì quá mức mà thành không hay. Tham Đào như vậy dễ dâm loạn. Giảo quyết trên hơi quá hỏa.
Tính chất của Tham Lang thật ra có thiên hướng về vật dục, nếu vào vượng địa khuynh hưởng ấy nặng thêm, kể cả trên phương diện tình dục. Những lời đoán bảo rằng Tử Tham gặp Đào Hoa trai thì trộm đạo gái làm kỹ nữ không đúng, hãy chỉ coi như con người nặng về tình dục, vật dục thôi.
Cổ ca viết: “Tử Tham đồng cung tu Tả Hữu Xương Khúc hiệp chế” (Tử Tham đóng cùng cần có Tả Hữu và Xương Khúc hiệp để chế bớt đi). Hiệp là tam hợp chứ không phải giáp.
Tham Lang mộc nhưng đới thủy, dương mộc trôi trên sông nước là hình ảnh phiêu đãng, xông xáo hiếu động nhưng thiếu nhẫn nại. Lúc trẻ cây còn non chưa đủ sức, lớn lên cây già mới thành giường cột, cho nên tuổi thiếu niên thường lãng đãng hào hoa hăm hở vui sống. Lúc đứng tuổi nhiều kinh nghiệm, tâm ý biến đổi hẳn sức phấn đấu cũng bền bỉ mạnh mẽ. Do đó Tham Lang ít than công trong tuổi niên thiếu.
Hình Thái của người Tham Lang thủ Mệnh đắc địa vì là dương mộc nên cao lớn đẫy đà. Tuy nhiên hành động lanh lẹ không chậm rãi như Thiên đồng hay Tử Phủ. Tham Lang độc tọa ở Tý Ngọ Dần Thân và Tuất Thìn. Tham Lang đứng Với Vũ Khúc ở Sửu, Mùi. Đứng với Liêm Trinh ở Tị và Hợi, đứng với Tử Vi ở Mão và Dậu.
Đầu tiên nói về cách Tham Lang đứng với Vũ Khúc ở Sửu và Mùi. Tham Vũ Sửu Mùi là một cách tốt nói nhiều trong Tử Vi khoa. Mệnh Tham Vũ thì tam hợp hội tụ Tử Vi, Thất Sát và Liêm Trinh, Phá Quân, một tinh hệ với tính chất biến hóa phức tạp, vì có đa số hung tinh nên sức biến hóa càng mãnh liệt.
Tham Vũ thủ Mệnh còn có Nhật Nguyệt giáp Mệnh, nếu được cả Tả Hữu Xương Khúc nữa thì cách Tham Vũ đồng hành kể như toàn bích để mà công danh phú quí. Tham Vũ đi với Linh Hỏa cũng hay, nhưng là con người thiếu đức hạnh so với đứng cùng Tả Hữu, Xương Khúc. Tham Vũ Hỏa Linh ích kỷ gian tham. Với Hỏa, Linh còn bôn ba bươn trải trong tuổi niên thiếu nhiều hơn, qua cái nghĩa cổ nhân bảo: “Tham Vũ đồng hành bất phát thiếu niên nhân”.
Tham Lang là đào hoa, tính chất đào hoa ấy có thể phát triển thành sảo nghệ như câu phú ghi: “Tham Vũ tứ sinh tứ mộ cung, Phá Quân Kị Sát bách công thông”. (Tham Vũ đóng ở các cung tứ sinh hay tứ mộ mà gặp Phá Quân, Kị, Sát là tay làm đủ thứ nghề).
Ví dụ Tham Vũ Sửu Mùi gặp Kình Dương, Đà La, Không Tả, Hữu, Xương, Khúc hoặc Tham Lang độc thủ ở Thìn Tuất mà không được Tả Hữu Xương Khúc mà gặp Sát Kị thì rất tháo vát trong chuyện mưu sinh. Đóng Dần Thân hay Tị Hợi không hội cát tinh mà đóng cùng thất Sát, Hóa Kị thì cũng dùng sảo nghệ kiếm tiền. Nói tóm lại Tham Vũ hay Tham Liêm đồng cung hoặc gặp nhau, đều thuộc loại sảo nghệ.
Vấn đề nghệ nào thì còn tùy thuộc kết cấu với các sao khác. Với Xương Khúc là người thiết kế giỏi. Với Hỏa Linh và sao Thiên Trù mở hàng ăn thành công. Với Đà La tinh thông máy móc. Ngoài ra khả dĩ qua quy xét mà tìm thấy những biến hóa phức tạp khác.
Ở Tử Vi Đầu Số Toàn Thư có aả quyết viết những câu: “Tham Nguyệt đồng Sát hội Cơ Lương, tham tái vô yểm tác kinh thương” (Tham Lang cùng Thái âm hội sát tinh gặp Thiên Cơ Thiên Lương thì tham tiền luôn luôn tính chuyện bán buôn). “Cơ Lương Tham Nguyệt đồng sát hội, đa bán kinh thương vô miên thụy (Những sao Cơ Lương Tham, Nguyệt gặp sát tinh, suốt ngày đêm tần tảo không muốn nghỉ ngơi).
Những câu trên có thể vì tam sao thất bản ra chăng? Trên nguyên tắc các sao ấy chẳng bằng cách gì gặp nhau. Đệ tử của Trần Đoàn là Ngô Cảnh Loan có chú giải những câu tương tự trong bộ sách “Đầu Số Tử Vi tinh quyết”, tiếc rằng tôi chưa được đọc nó để tìm hiểu.
Một cách cuộc đáng suy gẫm: Tham Lang Mệnh rất kị Thân đóng nơi Thất Sát hay Phá Quân. Như vậy là con người sốc nổi phiêu bạt thăng trầm khó dừng lại mà an định.
Cổ nhân viết: Mệnh Tham Lang, Thân Thất Sát con trai cử chỉ điếm đảng, con gái phong thái lẳng lơ, dù có cát tinh cũng khó lòng giáng phúc, gặp hung tinh càng tăng vẻ gian, không chân thực, sống hư hoa, giao thiệp người đáng tốt lại chơi xấu, người xấu lại đỗ đãi tử tế, bởi vậy mới nói Thất Sát thủ Thân chung thị yểu, Tham Lang nhập Mệnh tất vi sướng (Trai mà Thân Thất Sát không thọ, gái mà Mệnh Tham Lang tất đĩ thõa).
Nếu như Thân là Phá Quân thì trai thích bạc bài, du đãng, gái bỏ theo trai. Chỉ gặp Tuần hay Triệt thì Tham Lang mới đoạn chính mà thôi. Câu trên đây của cổ nhân xét ra có phần quá đáng, không chính xác khi đoán về người mệnh Tham Lang, mà Thất Sát hay Phá Quân thủ Thân.
Những cách cuộc ấy chỉ có thể bảo rằng con người quá ham muốn vật dục, tình dục lại ưa thay đổi và không có nghị lực để chịu đựng gian khổ mà làm nên việc không nhất thiết là kẻ lường gạt hay đi điếm.
Tuy nhiên lại có một điều đáng chú ý: Tham Lang hội sát tinh không nên gặp Văn Khúc, nếu Tham Lang thủ Thân mà Thất Sát thủ Mệnh lại cả Văn Khúc thì cuộc đời thường gặp tai họa bất ngờ. Chẳng chỉ phải mình Văn Khúc ngay cả Văn Xương cũng thế.
Tham Lang Xương Khúc thường là đa hư thiểu thực nói nhiều làm ít. Tham Lang cũng không hợp với Kình Dương, Đà La. Gặp Kình Đà ở Tý hoặc cung Hợi thì thường tạo ra những con người phong đãng lưu lạc trong tình trường. Gặp Kình Dương ở cung Ngọ cổ nhân gọi bằng “Mã đầu đới tiễn”, gặp Đà La ở Dần cung cổ nhân gọi bằng Phong lưu thái trượng”. Ở cung Tý và Hợi cũng gọi bằng “Phiếm thủy đào
hoa”.
Những cách kể trên dễ rơi vào họa sắc tình. Họa sắc tình gồm có:
a) tù tội, đổ máu, mất cơ mất nghiệp vì tình, hay bệnh tật.
b) lấy phải vợ quá dữ như kẻ bị cầm tù mà vợ là giám ngục.
Cùng những cách trên đây mà được thêm các cát tinh phù trợ thì lại chỉ là con người hoa phong tuyết nguyệt, thi tửu cầm kỳ, chứ không đến nỗi táng thân, bại sản vì tình.
Tham Lang đứng cùng Hóa Quyền gặp Hỏa Linh là tốt nhất, chủ quyền quí. Tham Lang Hóa Lộc được thêm Hỏa Linh thì dễ làm nên giầu có, hoạnh phát. Nói tóm lại sao Tham Lang sự biến hóa giữa tốt với xấu rất rõ ràng và mãnh
liệt.
Tham Lang đi cùng Không Kiếp hay đam mê bài bạc. Tham Lang đi cùng Hồng Loan, Đào Hoa đàn bà đam mê vui thú xác thịt. Tham Lang không sợ Tuần Triệt, Tuần Triệt khả dĩ chế giảm bớt vật dục vượg thịnh của Tham Lang.
Cần đọc thêm những câu phú về Tham Lang sau đây:
*Tham Lang độc cư đa hư thiểu thực. (Tham Lang đứng một mình ưa nói viển vông thiếu thực tế, cũng hay khoác lác nữa. Đứng một mình mà không gặp cát tinh như Hỏa, Linh, Khoa, Quyền, Lộc mới kể).
*Nữ mệnh Tham Lang đa tật đổ (Người nữ có sao Tham Lang thủ Mệnh rất hay ghen. Bởi sao Tham đóng ở tây Mệnh cung).
*Tham Lang cư Mão Dậu, ngộ Hỏa tắc công khanh. (Tham Lang đứng với Tử Vi ở hai cung Mão Dậu, gặp Hỏa Tinh khả dĩ làm lớn, có quyền thế. Khi có Hỏa Tinh thì Tham Lang biến thành chủ tinh lấn át hẳn Tử Vi).
*Tham Lang gia cát tọa Tràng sinh thọ khả dĩ như Bành Tổ. (Tham Lang đóng Dần Thân Tị Hợi hội với cát tinh sống rất thọ)
*Tham Lang Thân cung vi hạ cách. (Chỉ hạ cách nếu bị Hóa Kị đi kèm).
*Tham Lang Tị Hợi gia sát bất vi đồ hộ diệc tao hình. (Tham Lang gặp Sát mà đóng Tị Hợi nếu không làm đồ tể thì cũng dễ vương tội tù).
*Tham Lang kị ngộ sát tinh, ưu xâm Không Kiếp, vãn niên phúc, thọ nan lưỡng toàn. (Tham Lang gặp Sát tinh hoặc Không Kiếp, thì luống tuổi nếu khá giả tất không thọ, nghèo khổ mới sống lâu).
*Tham Lang Hợi Tý hạnh phùng Quyền vượng biến hư thành thực ư Giáp Kỷ tuế phú, danh viên mãn. (Tham Lang đóng ở Hợi hay Tí mà được Quyền Lộc biến hư thành thực với người tuổi Giáp Kỷ khả dĩ nên danh phận cơ nghiệp).
*Tham cư Đoài Chân thoát tục vi tăng Kiếp Kị lai xâm trần hoàn đa trái. (Mệnh Tử Tham Mão Dậu gặp Hồng Loan Thiên Không thì đi tu, nhưng hễ đã thấy Hóa Kị, Địa Kiếp xuất hiện thì tu không trọn nghiệp mà phá giới).
*Tham Đào tại nhàn cung, nữ mệnh độc phụ chi nhận ngộ Triệt Tuần thi tâm tình thư thái. (Tham Lang đóng nhàn cung (như Hợi, Tý hoặc Thân) thường là người đàn bà tâm tính độc hay tư tình, nhưng nếu đã có Tuần Triệt án ngữ thì đỡ hån).
*Tham Sát Ngọ Dần kiêm ngộ Hổ, Tang lôi, thú nan đề. (Tham Lang Thất Sát ở Dần hay Ngọ thủ Mệnh gặp Bạch Hổ, Tang Môn phải đề phòng tai nạn sét đánh, hoặc thú vật
cắn).
*Tham tọa thủy cung, giáp biến tứ sát bần khổ. (Tham Lang ở cungTí, Hợi lại giáp Kình, Đà, Không, Kiếp thì nghèo khổ).
*Tham Kị trùng riêu thủy tai nan miễn. (Tham hãm địa gặp Hóa Kị, Thiên Riêu thì dễ bị tai nạn về sông nước).
*Tham Lang Vũ Khúc thủ Thân vô cát Mệnh phản bất thường. (Cung thân có Tham Vũ mà cung Mệnh xấu thì danh phận ngắn ngủi, dễ gặp hiềm nguy).
*Tý Ngọ Tham Đào Ất Kỷ âm nam lập nghiệp do thê, kiệm năng sát diệu hành sự do thê. (Mệnh ở Tí, Ngọ có Tham Lang Đào Hoa, người tuổi Ất Kỷ nhờ vợ mà nên cơ nghiệp nếu lại thấy cả sát tinh nữa thì quyền hành đều ở trong tay vợ).
*Dần Thân nhi hội Tham Liêm ngộ Văn Xương nhập lao Quản Trọng. (Tham Lang ở Dần hay Thân thì cung đối chiếu là Liêm Trinh lại thấy cả Văn Xương dễ bị dính vòng lao lý).
*Tham Đào Giải ách nhi ngộ Linh Riêu lãnh hoàn chi bệnh. (Đàn ông Tham Lang, Đào Hoa đóng cung tật ách gặp Linh Tinh, Thiên Riêu bị lãnh tinh, hiếm con).
*Tham Lang Bạch Hổ trùng sinh
Tuất Thìn số ấy lánh mình sơn lâm.
Mệnh Có Tham Lang đi cùng Bạch Hổ, người tuổi Thìn Tuất đừng nên ham thú săn bắn, sẽ bị thú vật cắn).
*Quan cung Tham Vũ cùng xâm
Đường mây thủa ấy hải lâm bồn trì.
(Cung Quân Lộc Tham Vũ cùng đóng, ra làm quan lận đận lao đao).
*Tham Riêu hãm địa cùng xâm
Gia trung thất vận gian lâm trạch tài.
(Tham Lang, Thiên Riêu ở hãm địa đóng cung Tài Bạch, Điền Trạch thường bị mất trộm hoặc tự nhiên mà sụp đồ cơ nghiệp).
*Tham Lang miếu vượng chi cung
Thân hình to lớn là dòng lược thao.
(Tham Lang đắc địa khổ nguời to lớn, tháo vát lạnh lẹn).
*Dần thân Tham gặp Tràng sinh
Không sao ác sát thọ vinh ấy mà,
(Tham Lang ở Dần hay Thân là cung của Tràng sinh tuổi thọ thường cao, nếu không bị ác sát tinh).
“Tham Đào Số nữ thường dâm loạn
Ở hãm cung hãy đoán cho tường
Tý Ngọ Mão Dậu mấy phương
Nếu gặp Tuần Triệt lại phường đoan trinh.
*Tham Vũ đóng đất La võng (Thìn Tuất)
Gặp loài Tang Điếu một nhà lại hung.
*Mệnh chính diệu cung Phu Tham đóng
Ấy là người phúc trọng chính thê
Mệnh vô chính diệu đáng chê
Cung Phu Tham đóng giữ bề tiểu tinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *